Lactulosum syrop 2,5g/5ml 150ml

7,79 

Opis

Nazwa: Lactulosum HASCOPostać: syropDawka: 2,5 g/5mlOpakowanie: 150 ml (butelka)Skład:5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (w przeliczeniu na syntetyczny disacharyd- laktulozę) ( Lactulosum liquidum) .Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.Wskazania:- zaparcia- zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowejPrzeciwwskazania:- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1 – niedrożność jelit.Działania niepożądane:Lactulosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem DepartamentuMonitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Aleje Jerozolimskie 181C, 02 – 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.plInterakcje:Podawanie neomycyny i leków zobojętniaj ących kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą, może powodować zmniejszenie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy.Laktuloza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktuloza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).Dawkowanie:Dawkowanie Zaparcia Dorośli: Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo. Dzieci powyżej 3 lat: Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Dzieci poniżej 3 lat: Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Niemowlęta: Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę.Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Encefalopatia wątrobowa Dorośli: 120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych. Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.Laktuloza ciekła wchłania się z przewodu pokarmowego w niewielkim stopniu, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek. 5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.Produkt może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem. Do opakowania dołączona jest miarka i łyżka miarowa.Sposób podawaniaPodanie doustne.Środki ostrożności:Ze względu na zawartość galaktozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, np. z galaktozemią lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp ) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Jeśli dawka początkowa powoduje nudności, należy j ą zmniejszyć.Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach, może wywołać biegunkę z nadmierną utratą wody oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi, zwłaszcza w przypadku stosowania produktu przez osoby w podeszłym wieku przez dłużej niż 6 miesięcy.Prowadzenie pojazdów:Brak badań dotycz ących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane, obserwuje się nudności i wymioty. Przyjmowanie dużych dawek lub długotrwałe stosowanie produktu powoduje utrzymywanie się luźnych stolców i może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.Ciąża:Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie w okresie ciąży i karmienia piersią.

1603, baterie r20, jak wykonać uziom, ip43, kocioł 15kw, 6es7155-6aa01-0bn0, berker s 1, milwaukee bielsko, chełm chełm, kontakt simon praca, 61, 600/4, kratka ściekowa wymiary, klosz przezroczysty

yyyyy

(0)